Petrooliöljymaalin päälle maalaaminen

Vernissaa sisältävää petrooliöljymaalia on käytetty talojen ulko- ja huoltomaalauksissa eniten 1900-luvun loppupuolella. Nykypäivänä sen käyttö on huomattavasti vähäisempää - harvat maalausliikkeet suostuvat käyttämään petrooliöljymaalia maalina ulkoverhouksissa; ainakaan pitkää takuuta petrooliöljymaalilla maalattaessa ei myönnetä.  


Tässä artikkelissa käyn läpi: 
Mistä tunnistaa petrooliöljymaalin
Miksi petrooliöljymaalia ei enää juurikaan käytetä
Mitä asioita tulee huomioida petrooliöljymaalin päälle maalattaessa ja miten huoltomaalaus toteutetaan
Mitkä maalit soveltuvat petrooliöljymaalin päälle
Vaikuttaako pohjalla oleva petrooliöljymaali talon maalauksen hintaan tai takuuseen 

 

Mistä tunnistaa petrooliöljymaalin? 


Petrooliöljymaalin tunnistus ilman laboratoriokokeita voi olla haastavaa. Yleisiä merkkejä, jotka voivat viitata petrooliöljymaalin käyttöön on listattu alla (monet näistä ovat tavallisia myös perinteisissä öljymaaleissa):  
- Vernissakuplat (mikäli huoltomaalattu väärin petrooliöljyn päälle) 
- Jauhomainen pinta; tarttuu sormenpäähän pyyhkäistäessä 
- Himmeä sävy (eteenkin, mikäli maalauksesta yli 10 vuotta) 
- Öljymaalille ominainen hilseilytyyli / maalin lohkeilu 
- Homepilkut eteenkin räystäänalusissa 
- Maalista otettu mallikappale katkeaa taittaessa 


 

Miksi Petrooliöljymaalia ei enää juurikaan käytetä?

 
Petrooliöljymaalien käyttö talojen ulkomaalauksissa on merkittävästi vähentynyt. Maalia käytetään enää pääasiassa museosuojelluissa kohteissa, joissa maalin vaihtaminen on museoviraston kieltämää.  
Petrooliöljymaalin - kuten muidenkin öljymaalien käytön väheneminen selittyy 1990-luvulla voimaan tulleen EU-direktiivin säädöksellä, joka kieltää lyijyn käytön ulkomaaleissa ja asettaa maksimirajat homeenkasvua estäville biosideille. Säädöksen tultua voimaan, öljymaalien homehtumisalttius on vähentänyt öljymaalien käyttöä. Homehtumisongelmasta kärsivät eniten kiinteistöt, joiden lähettyvillä on metsää.  


Toinen merkittävä syy petrooliöljymaalin vähäiselle käytölle on maalaamisen työläys. Petrooliöljymaali on vähemmän viskoosia (eli “jäykempää”) maalia kuin nykyaikaiset vesiohenteiset maalit, joten maalaaminen petrooliöljymaalilla on jonkin verran työläämpää verrattuna vesiohenteiseen maaliin. Petrooliöljymaalin etuna mainittakoon, että usein yksi maalauskerta riittää hyvän peittävyyden ansiosta.  


Omakotitaloissa petrooliöljymaalin päälle maalataan tavallisimmin Virtasen neljän öljyn maalilla. Neljän öljyn maalissa sidosaineena käytetään niin ikään vernissaa; etuna tässä on nk. aurinkokuplien / vernissakuplien syntymisen estäminen. Hengittävänä maalina Virtasen neljän öljyn maali päästää pohjakerroksesta haihtuvan vernissan lävitseen, jolloin kuplia ei tavallisesti synny.  


Petrooliöljymaalit ovat pääsääntöisesti hintavampia, kuin esimerkiksi Virtasen neljän öljyn maalit.  

Suomen suurimmat maalinvalmistajat; Tikkurila ja Teknos eivät valmista maaleja, jotka soveltuisivat petrooliöljymaalin päälle.  

 

Mitä asioita tulee ottaa huomioon petrooliöljymaalilla maalattaessa? 


Valitse parhaiten soveltuva maali:

Petrooliöljymaalin päälle EI saa maalata vesiohenteisella maalilla! Suosittelemme monien muiden maalausliikkeiden tapaan petrooliöljymaalista luopumista; kokemuksemme mukaan parhaiten petrooliöljymaalin päälle soveltuu Virtasen neljän öljyn maali. Jos kuitenkin suosituksista huolimatta (tai museoviraston pakottamana) päädyt maalaamaan petrooliöljymaalilla, kohtalaisen hyviä tuotteita ovat joko Eskaron Rustholli petrooliöljymaali sekä Uulan petrooliöljymaali. Huom. Maalikerroksen oikea paksuus on tärkeää huomioida petrooliöljymaalia käytettäessä. 


Pohjatyöt: 

Pohjatöistä ei tule tinkiä. Hilseilevä maali tulee poistaa huolellisesti, sekä lahovauriot korjata ennen maalausta. Tämän jälkeen maalattavat pinnat harjapestään huolellisesti Virtasen homeentappaja- pesuaineella. Pesu tulee tehdä huolellisesti; mitä enemmän aikaisempaa jauhomaisuutta saadaan pois pesun yhteydessä, sitä parempi tarttuvuus uudella maalilla on. Pesun jälkeen on suositeltavaa pohjustaa koko talo samalla Virtasen homeentappaja-aineella; tämä ehkäisee homepilkkujen muodostumista tulevaisuudessa.  

 

Maalaus:
Puupaljaat pinnat pohjamaalataan samalla maalilla ennen varsinaista maalausta. Tämän jälkeen pintamaali levitetään tasaisesti, pitkillä siveltimenvedoilla sivellen. Suositeltavaa on maalata koko lauta kerralla, jolloin kuivumisrajoja ei muodostu. Tarkkana tulee olla öljymaalien kuivumisajan kanssa; tämä eteenkin kahteen kertaan maalatessa. Virtasen maaliliikkeestä on saatavilla Virtasen kuivike, jolla voidaan tarvittaessa nopeuttaa kuivumista.  

 

Vernissakuplat 


Vernissakuplat ovat tyypillinen ongelma petrooliöljymaalin päälle maalattaessa. Kuplimisvaara on olemassa, vaikka huoltomaalaus suoritettaisiin oikein. Eteenkin tilanteissa, jossa pohjamaalina on käytetty vernissapohjustetta, vernissan haihtuminen on niin runsasta, että kuplia voi muodostua hengittävän öljymaalin käytöstä huolimatta. Lisäksi paksu maalikerros (monta huoltomaalauskertaa) huonontavat puun hengittävyyttä altistaen maalin kupliintumiselle.  


Petrooliöljymaalin sisältämän vernissan takia huoltomaalausta ei voida suorittaa lateksimaaleilla. (Myöskään Virtasen neljän öljyn maalin päälle ei voida maalata vesiohenteisella maalilla.)

 

Petrooliöljymaalin vaikutus talon ulkomaalauksen hintaan 


Lähtökohtaisesti pohjalla oleva petrooliöljymaali ei merkittävästi vaikuta talon ulkomaalauksen hintaan. Hinta on usein kuitenkin hieman korkeampi, sillä maalipinta on usein päässyt huonoon kuntoon ja hometta on paljon. Virtasen maalit ovat lisäksi hieman kalliimpia, kuin esimerkiksi Tikkurilan ja Teknoksen vesiohenteiset maalit; tämän vaikutus urakan loppusummaan on kuitenkin varsin pieni.  

Lue lisää, mistä talon maalauksen hinta koostuu täältä.


Mikäli petrooliöljymaalilla halutaan suorittaa huoltomaalaus, on urakan kokonaiskustannus huomattavasti kalliimpi, kuin Virtasen maalilla maalattaessa (petrooliöljymaali on huomattavasti työläämpi maali kuin Virtasen neljän öljyn maali. Lisäksi takuumme petrooliöljymaalille on kaksi vuotta, siinä missä myönnämme Virtasen tuotteilla tehdyille urakoille kolmen vuoden takuun.  

 

Ota yhteyttä yhteyslomakkeella / soita ja varaa kartoituskäynti talon maalaukselle! Annamme myös mielellämme ohjeistusta talon maalaukseen / oikean maalin valintaan.
 

0